Strakstiltak for utbyggere og byggeiere

Vil du gjøre målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygging og drift? Da bør du tilslutte deg strakstiltakene for enten boligutviklere eller små og store byggeiere.

Under blir du presentert for strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) og strakstiltak 2.0 (tiltak 11-20) og hvordan du kan tilslutte deg strakstiltakene.

Vis vei med å forplikte selskapet til strakstiltakene

Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid. Selskaper som har tilsluttet seg strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) får anledning til å tilslutte seg strakstiltak 2.0 (11-20), hvis de kan vise at de har implementert tiltak 1-10 i selskapet. Over 70 utviklere og byggeiere har så langt tilsluttet seg strakstiltak 1.0, og over 20 har tilsluttet seg strakstiltak 2.0.

Disse selskapene viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner. De inngår også en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter.

Selskap som signerer får oppfølging fra Grønn Byggallianse.

Slik signerer du

For å signere må man være medlem av Grønn Byggallianse eller Norsk Eiendom.

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte oss i Grønn Byggallianse. Vi kan også gå gjennom tiltakene med ledergruppen.

Her er avtaledokumentet man signerer når man tilslutter seg strakstiltakene:

Er du helt sikker på at du er klar for å signere?

Last ned rett signeringsbrev og send signert kopi til post@byggalliansen.no. Merk eposten: Signering av strakstiltak.

Medlemsansvarlig vil da ta kontakt og bekrefte når dere er registrert i våre systemer.

Hva skjer etter tilslutning?

Ett år etter tilslutning setter vi opp et oppfølgingsmøte. Her ber vi dere beskrive hvordan dere har valgt å konkretisere hvert av strakstiltakene.

Vi bruker en mal for oppfølging med både kvalitative og kvantitative beskrivelser. Dataene bruker vi til å aggregere målbare tiltak og følge den positive utviklingen.

Vi bruker de også i dialog med myndigheter for å vise hva vi får til sammen.

Disse har signert

 • Anthon B Nilsen (versjon 1.0 og 2.0)
 • Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon
 • Aspelin Ramm (versjon 1.0 og 2.0)
 • Avantor (versjon 1.0 og 2.0)
 • Backer
 • Bane NOR Eiendom
 • Bara Eiendom AS
 • Bertel O Steen Eiendom AS
 • Braathen Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Bulk Industrial Real Estate (versjon 1.0 og 2.0)
 • DEAS Asset Management Norway (versjon 1.0 og 2.0)
 • Det Norske Diakonhjemmet
 • DNB Næringseiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Dpend Eiendom AS
 • Entra (versjon 1.0 og 2.0)
 • Fabritius Gruppen (versjon 1.0 og 2.0)
 • Ferd Eiendom AS
 • Fram Eiendom
 • Gi Eiendom
 • GC Rieber
 • Hav Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Hundholmen Byutvikling (versjon 1.0 og 2.0)
 • Höegh Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • J.B Ugland Eiendom
 • Klaveness Marine (versjon 1.0 og 2.0)
 • KLP Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Linstow (versjon 1.0 og 2.0)
 • Mallin Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Mustad Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Møller Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • NCC Property Development
 • Neptune Properties
 • Nordea Liv (versjon 1.0 og 2.0)
 • Norgesgruppen Eiendom
 • Obos Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Opsahl Eiendom
 • Orkland Næringspark
 • Oslo Areal (nå del av Entra)
 • Oslo Pensjonsforsikring (versjon 1.0 og 2.0)
 • Oslo S Utvikling
 • Oxer eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Profier
 • R. Kjeldsberg (versjon 1.0 og 2.0)
 • Recreate
 • REQ Alternative Investments
 • Scandinavian Property Group
 • Schage Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • SEFF Holding (versjon 1.0 og 2.0)
 • Selvaag Eiendom
 • Skanska Næringseiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Sparebank 1 Forsikring (versjon 1.0 og 2.0)
 • Storebrand Asset Management (versjon 1.0 og 2.0)
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Tema Eiendom AS
 • Ticon Eiendom (versjon 1.0 og 2.0)
 • Værste
 • Malling & Co (versjon 1.0 og 2.0)
 • Newsec Basale
 • Swiss Life Asset Management Nordic
 • Union Gruppen
 • Bærum kommune eiendom
 • Forsvarsbygg
 • Helse Sør-Øst
 • Oslobygg KF
 • Siva Eiendom Holding (versjon 1.0 og 2.0)
 • Statsbygg (versjon 1.0 og 2.0)
 • Universitetet i Oslo Eiendom
 • AF Eiendom
 • Avantor (bolig)
 • Backe Prosjekt (versjon 1.0 og 2.0)
 • Barlindhaug Eiendom AS
 • Diakonhjemmet (bolig)
 • Ferd Eiendom
 • Folksom (bolig)
 • Fredensborg Bolig (bolig)
 • Isegran Eiendom AS
 • J.B. Ugland (bolig)
 • Nordr (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • OBOS divisjon boligutvikling Storby (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • Opsahl Bolig
 • Oslo S Utvikling (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • Pecunia
 • Pilares (bolig)
 • Skanska Eiendomsutvikling (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • Solid Prosjekt AS
 • Stor-Oslo Eiendom (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • Ticon Eiendom (bolig)(versjon 1.0 og 2.0)
 • USBL (bolig) (versjon 1.0 og 2.0)
 • Vedal Utvikling AS (bolig)