Om BREEAM Communities

BREEAM Communities er et verktøy for helhetlig områdeutvikling.

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den engelske (internasjonale) versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England. Grønn Byggallianse formidler informasjon og kursing om BREEAM Communities Norge. Vi jobber også med markedet for å tilrettelegge for å ta i bruk BREEAM Commiunities (se under).

Det anbefales alle å lese den offisielle siden om BREEAM Communities. Her kan du se prosjekteksempler, se videoer om systemet samt finne veien videre for å finne BREEAM Communities revisorer og hvordan man registrerer et prosjekt m.m. Siden finner du her

Den tekniske manualen for BREEAM Communities er tilgjengelig for nedlasting her.

Tilrettelegging

Grønn Byggallianse har arbeidet siden 2013/14 med å informere om og lage veiledning om bruk av BREEAM Communities i Norge. Dette har vi gjort:

  • Innspill til BREEAM International for enklere å ta i bruk BREEAM Communities i Norge. Gjennomført i 2015/16.
  • Laget og holder kursopplegg tilpasset et norsk marked (både private og offentlige aktører). Vil du ha kurs i BREEAM Communities kan du følge med på vår kurskalender
  • Laget veileder som forklarer hvordan BC brukes i Norge og bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører. Veilederen ble lansert høsten 2016.
  • Laget en Komparativ analyse norsk planprosess – BREEAM Communities som forklarer sammenhengen mellom planprosess og BC.

Hvem passer BREEAM Communities for?

BREEAM Communities er tilpasset private og offentlige utbyggere med som har bærekraftsambisjoner og som skal utvikle et område med blandede formål. Verktøyet er også velegnet for kommunale aktører som ønsker å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis,- BC-metodikken kan brukes for å konkretisere målsettinger kommunen har for et område og legge til rette for godt samarbeid med private utviklere.

Sentrale egenskaper BREEAM Communities (BC)

  • BC er en metodikk som setter formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven (PBL) i system.
  • Systemet gir veiledning i hvordan gå frem for å oppnå klare og målbare resultater. Ingen kriterier går på tvers av PBL/norsk planpraksis, men en del kriterier strekker seg noe lengre/har strengere og mer detaljerte krav.
  • BC er et prosessverktøy for å sikre at bærekraftsdimensjoner blir ivaretatt og dokumentert i en planprosess. Systemet stiller krav til planer/strategier innenfor en rekke tema, bl.a. medvirkning, energi, økologi, transport. Strategiene krever refleksjon rundt resultater som skal oppnås, prioriteringer, virkemidler/metoder. Del 1 av BC etableres prinsippene for et planområde og man gjør en rekke utredninger for å få frem muligheter og begrensninger for området. I steg 2 og 3 skal strategiene følges opp. Her kreves forpliktelse gjennom avtaler og referater. Dette bidrar til konkretisering av målsettinger, gjør målsettinger til mer enn bare visjoner.
  • BC er også et dialogverktøy. Gjennom utstrakt bruk av dialog, er formålet å bidra til å skape enighet. BC er et verktøy for å skape enighet mellom flere parter om hovedløsninger på et tidlig stadium i en planprosess.
  • Forpliktelse: Mange kriterier krever skriftlig forpliktelse fra utbygger og/eller leverandører på at et visst ambisjonsnivå skal oppnås. Dette reduserer risiko for at ambisjoner som blir lagt fram i tidlig fase ikke blir fulgt opp.
  • Svært stor andel av kriteriene kan svares ut i normal norsk planprosess (Planprogram, KU, reguleringsbestemmelser, temaplaner/formingsveiledere/kvalitetsprogram, utbyggingsavtaler).

BREEAM Communities og BREEAM-NOR for nybygg

Det er laget et dokument som viser kobling mellom BREEAM Communities og flere BREEAM verktøy (blant annet BREEAM New Construction International 2013 og 2016). Da BREEAM Communities er kun i en internasjonal versjon, er det ikke gjort tilsvarende sammenligning mot BREEAM-NOR 2016, men dokumentet kan være til hjelp for de som ønsker å se hvor BREEAM Communities emner er koblet til BREEAM for bygg. Last ned Comparing criteria and evidential crossover between BREEAM Communities and Building level assessment methodologies.

Priser

Selve manualen er tilgjengelig gratis.

Registrering av prosjekt koster p.t 500 pund.

Sertifiseringskostnader til BRE er avhengig av størrelsen på prosjektet og om man skal sertifisere steg 1 (midlertidig sertifikat) og/eller steg 1 og 2 (endelig sertifikat). Kostandene spenner seg fra 2.500 (under 5 hektar) til 8.800 pund (over 200 hektar).

For å sertifisere seg må en revisor vurdere kvaliteten gjennom en revisjon av dokumentasjon. For å finne revisorer, gå hit.

Har du spørsmål om BREEAM Communities?  Kontakt sertifisering@byggalliansen.no