For leverandører av byggeprodukter

Stadig flere produserer og leverer byggevareprodukter i BREEAM-NOR-prosjekter. Gjør deg kjent med krav og muligheter.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

For konkrete spørsmål om de ulike emnene i BREEAM-NOR-manualen, gå til ofte stilte spørsmål og finn emnet det gjelder.

BREEAM-NOR er en sertifiseringsordning for nybygg. Det finnes derfor ingen godkjenningsordning for produkter i BREEAM-NOR. Det finnes derfor heller ikke produkter som kan klassifiseres som «Very Good» eller «Excellent» etter BREEAM-NOR-systemet. Det vil være mer riktig å si at produkter tilfredsstiller krav iht. BREEAM, ikke at de er BREEAM-godkjent.

Vi opplever at mange produsenter og leverandører likevel får spørsmål om de har BREEAM-NOR-godkjente produkter. Vi anbefaler da å henvise til disse nettsidene.

Markedsføring av produkter som «BREEAM-godkjent» eller bruk av loge er ikke i henhold til reglene for bruk av BREEAM-NOR-merkevaren eller -logoen.

Les også: Regler for bruk av BREEAM-NOR-merker og logoer

Et produkt får ingen poeng i BREEAM-NOR. Et produkt med samsvarende egenskaper og dokumentasjon kan bidra til at det sertifiserte bygget oppnår ett eller flere poeng i ulike emner.

Det eneste minimumskravet som stilles, er til produkter i gitte produktgrupper (se nedenfor) om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR-manualen.

Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste.

* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EPD – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold.
 • ECO-produktmetoden med hvit eller grønn vurdering (karakter 1-6) for «Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer» kan benyttes som dokumentasjon.
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten).
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter).
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

Informer om at det ikke finnes BREEAM-NOR-godkjente produkter. Du kan for eksempel henvise til informasjonen på denne siden.

Sjekk om produktet omfattes av kravene i emnene i  BREEAM-NOR-manualen. Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.

Dersom produktet omfattes av kravene, utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.

Dersom produktet ikke omfattes av kravene, kan det være fornuftig å utarbeide informasjon som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Informasjonen kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.

Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om å dokumentere om et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR.

Vi anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravene samles/utarbeides og legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for. Det finnes mange eksempler på at produsenter har gjort dette, for eksempel Weber.