For leverandører av byggeprodukter

Stadig flere produserer og leverer byggevareprodukter til BREEAM-NOR-prosjekter. Gjør deg kjent med krav og muligheter.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

For konkrete spørsmål om de ulike emnene i BREEAM-NOR-manualen, gå til ofte stilte spørsmål og finn emnet det gjelder.

BREEAM-NOR er en sertifiseringsordning for nybygg. Det finnes derfor ingen godkjenningsordning for produkter i BREEAM-NOR. Det finnes derfor heller ikke produkter som kan klassifiseres som «Very Good» eller «Excellent» etter BREEAM-NOR-systemet. Det vil være mer riktig å si at produkter tilfredsstiller krav iht. BREEAM, ikke at de er BREEAM-godkjent.

Vi opplever at mange produsenter og leverandører likevel får spørsmål om de har BREEAM-NOR-godkjente produkter. Vi anbefaler da å henvise til disse nettsidene.

Markedsføring av produkter som «BREEAM-godkjent» eller bruk av loge er ikke i henhold til reglene for bruk av BREEAM-NOR-merkevaren eller -logoen.

Les også: Regler for bruk av BREEAM-NOR-merker og logoer

Et produkt får ingen poeng i BREEAM-NOR. Et produkt med samsvarende egenskaper og dokumentasjon kan bidra til at det sertifiserte bygget oppnår ett eller flere poeng i ulike emner.

I BREEAM-NOR 2016 stilles det minstekrav for materialer i emnene Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer og Mat 01 Bærekraftige materialvalg for sertifiseringsnivå Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Lovlig trevirke – Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer

Emnet har som minstekrav at tømmer og treprodukter i bygget (fastmontert) er lovlig hogget og forhandlet. Kriteriene for samsvar står i emnets tilleggsinformasjon på side 207.

Eksempler på dokumentasjon som bekrefter at tømmer og trevirke er lovlig hogget og forhandlet er:

Lovlig hogget:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat, som er dokumentasjon på samsvar med EUTR (EUs Tømmerforordning)

Lovlig forhandlet:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat

Fravær av miljøfarlige stoffer – Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Emnet har som minstekrav å dokumentere fravær av miljøfarlige stoffer. Kravet omfatter kun spesifikke produktgrupper som er nevnt i sjekkliste A20.

Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Gulvbelegg i vinyl eller PWC
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • Trevirke behandlet med impregneringsmiddel
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Polykarbonatplater
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR 2016*.

Sjekkliste A20 er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste.

*Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven § 3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav for Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper. Dokumentasjonen må være gyldig ved prosjektets registreringstidspunkt og gjelde det spesifikke produktet.

Gyldig dokumentasjonstype:

 • EPD – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold.
 • ECOprodukt-vurdering med hvit eller grønn vurdering (karakter 1-6) for «Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer».
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten).
 • SINTEF Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter).
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er tiltakshaver eller totalentreprenør som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

Lovlig trevirke på byggeplass – Man 03 Ansvarlig byggeplass

I emnet er det forkrav om at trevirke (tømmer og treprodukter) benyttet på byggeplass er lovlig hogget og forhandlet. Dette kriteriet er kun relevant dersom prosjektet skal ta poeng for emnet. Kriteriet gjelder for eksempel bruk av forskalingstrevirke.

Krav til materialer er hovedsakelig dekket under emnene Hea 02 Inneluftkvalitet og Mat 01 Bærekraftige materialvalg. Belysning er omfattet av kravene i Hea 01 Visuell komfort, mens Ene 08 Energikrevende utstyr omfatter produkter som leveres sammen med bygget, som for eksempel kjøleskap eller svømmebasseng.

Utslippskrav og luftforurensing – Hea 02 Inneluftkvalitet

I forbindelse med kravene i Hea 02 Inneluftkvalitet, er det kun produktene i tabell 14 på s. 69 i BREEAM-NOR 2016-manualen som er omfattet av kravene. Dersom produktene faller innunder noen av disse kategoriene (for eksempel B, treplater ifølge EN 13986:2004) må produsent/levrandør kunne dokumentere at emisjonskravene er ivaretatt. Formålet er å redusere forurensing i inneluften.

Mulige sertifiseringsordninger som godkjennes er:

 • Miljømerket Svanen
 • EMI Code EC 1
 • M1
 • Grønn ECCproduct-vurdering på miljøindikatoren «innemiljø»

Maling – Hea 02 Inneluftkvalitet

All maling påført i/på bygget er omfattet av kravene i Hea 02 Inneluftkvalitet med bakgrunn i EU-direktiv 2004/42/EF. Maling som er industrielt påført er ikke omfattet.

Dersom produktet ikke er i tabell 14, f.eks.  treplater som ikke er omfattet av EN 13986:2004 gjelder ikke BREEAM-NOR-kravene deres leveranse. Merk likevel at fokus på emisjoner og innemiljø alltid verdsettes i BREEAM-NOR 2016.

Materialer – Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Kravene i Mat 01 Bærekraftige materialvalg gjelder for komponenter som inngår i tabell 33, som er et utdrag av NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen. Valg av produkter eller materialer som skal bidra til poeng for EPD eller ytelseserklæringer er opp til hvert prosjekt. Det er viktig at produsenter og leverandører bidrar med tydelig og lett tilgjengelig dokumentasjon til prosjektene.

EPD-er skal være utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804, EN ISO 14025 eller ISO 21930. Ytelseserklæringer skal tilfredsstille kriteriene for å oppnå minst én «grønn» og de øvrige «hvite» for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstille kriteriene for EU-miljømerket / miljømerket Svanen for sin produktgruppe.

Belysning – Hea 01 Visuell komfort

All fastmontert belysning er omfattet av minstekravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. Dette være om lyset er fastmontert som en del av kjøkkeninnredningen, i taket eller i heisen. Løs belysning og dekorbelysning er ikke dekket av kriteriet. Les mer under ofte stilte spørsmål (FAQ) for Hea 01.

Energieffektivitet – Ene 08 Energieffektivt utstyr

I emnet stilles det krav om at energikrevende utstyr skal leveres energieffektivt. Teknisk utstyr som leveres med bygget iht. referanse A skal være energimerket eller ha en form for internasjonal klassifisering for energieffektivitet. For boligkjøkken er det referanse E som er gjeldende. For storkjøkkenleveranser er det referanse F som er gjeldende. Utstyr i boliger skal være energimerkede.

Dersom det er snakk om integrerte møbler skal disse ivareta kravene til BREEAM gjennom emisjonskrav på Hea 02 Inneluftkvalitet dersom relevant. Frittstående møbler som bord, stoler og hyller inngår ikke, men integrerte/fastmonterte møbler som kjøkken- og baderomsmøbler må dokumentere samsvar med BREEAM-kriteriene.

Inneholder leveransen fastmontert belysning eller energikrevende utstyr må dette ivareta kravene i Hea 01 Visuell komfort til belysning og Ene 08 Energikrevende utstyr.

Sjekkliste A20 gjelder dersom relevant.

Informer om at det ikke finnes BREEAM-NOR-godkjente produkter. Du kan for eksempel henvise til informasjonen på denne siden.

Sjekk om produktet omfattes av kravene i emnene i  BREEAM-NOR 2016-manualen. Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.

Dersom produktet omfattes av kravene, utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.

Dersom produktet ikke omfattes av kravene, kan det være fornuftig å utarbeide informasjon som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Informasjonen kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.

Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om å dokumentere at et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR 2016.

Vi anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravene samles/utarbeides og legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for til innkjøp og anbud.

Det finnes mange gode eksempler på at produsenter har gjort dette. Se for eksempel Weber eller Mapei.