BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter.

Kilde: https://www.bregroup.com/products/ceequal/discover-ceequal/who-can-use-ceequal/

BREEAM Infrastructure er infrastruktur- og anleggsprosjektenes svar på BREEAM for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM for bygg, bruker BREEAM Infrastructure evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

BREEAM Infrastructure er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM for bygg er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om BREEAM Infrastructure og bistå BRE med å arrangere kurs.

BREEAM Infrastructure har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av BREEAM Infrastructure.

BREEAM Infrastructure har to manualer. En norsk oversettelse av prosjektmanualen kan lastes ned her: BREEAM Infrastructure for prosjekter – oversatt versjon

Engelsk versjon kan lastes ned direkte fra BRE sin nettside.

En norsk oversettelse av manualen for service-, drifts- og vedlikeholdskontrakter kan lastes ned her: BREEAM Infrastructure for service-, drifts- og vedlikehold – oversatt versjon

Grønn Byggallianse har siden 2018 samarbeidet med næringen med å informere om og lage veiledning om hvordan BREEAM Infrastructure kan benyttes i infrastrukturprosjekter Norge. Det er blant annet laget en veileder  som forklarer hvordan BREEAM Infrastructure kan brukes i Norge og som bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører.

Grønn Byggallianse tilbyr kurs for å bli Assessor i BREEAM Infrastructure for prosjekter.
I tillegg tilbys det et kurs for nybegynnere som gir en grunnleggende innføring i BREEAM Infrastructure.

Kursene settes opp jevnlig av Grønn Byggallianse og du vil finne disse her.

BRE holder kurs for å bli Assessor i BREEAM Infrastructure for service-, drift- og vedlikeholdskontrakter.
Dette, i tillegg til flere BREEAM Infrastructure kurs finner du på BRE sin kursoversikt. 

BRE har en samling av casestudier med sertifiserte BREEAM Infrastructure prosjekter.
Fra denne prosjektbanken kan du se hvordan sektoren bruker BREEAM Infrastructure og la deg inspirere.

Samlingen består av casestudier som er sendt inn fra hele verden, men med rom for filtrering slik at du finner prosjekter som er aktuelle for deg.
Ved å trykke her kommer du inn på siden med et filter for prosjekter i Skandinavia.
Det er også mulig å filtrere på ulike kategorier og bruke spesifikke søkeord som f.eks. “Norway”.

Ønsker ditt prosjekt å BREEAM Infrastructure sertifiseres?

 • Sørg for å ha en godkjent BREEAM Infrastructure assessor med i prosjektet.
  Dette kan være hos tiltakshaver, hos rådgiver eller hos entreprenør.
  Ønsker du å utdanne en assessor tilbyr Grønn Byggallianse kurs, se punkt 4.
 • Ta stilling til hvilket sertifiseringsomfang du ønsker for prosjektet.
  Det anbefales å starte tidlig når handlingsrommet er stort.
  Se veilederen for å komme i gang.
 • Assessor registrerer prosjektet hos BRE og sender inn søknad om sertifisering.

Du kan lese mer om BREEAM Infrastructure på BRE sin offisielle nettsiden for BREEAM Infrastructure.

BRE tilbyr en Knowledgebase for faglige avklaringer rundt BREEAM Infrastructure både for BREEAM Infrastructure for prosjekter og BREEAM Infrastructure for service-, drift- og vedlikeholdskontrakter.

Spørsmål om BREEAM Infrastructure-sertifisering og BREEAM Infrastructure International Scheme-relaterte spørsmål se her.

Dersom du har andre spørsmål knyttet til BREEAM Infrastructure, kan du kontakte BREEAMInfra@byggalliansen.no.