BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter.

Kilde: https://www.bregroup.com/products/ceequal/discover-ceequal/who-can-use-ceequal/

BREEAM Infrastructure er infrastruktur- og anleggsprosjektenes svar på BREEAM for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM for bygg, bruker BREEAM Infrastructure evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

BREEAM Infrastructure er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM for bygg er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om BREEAM Infrastructure og bistå BRE med å arrangere kurs.

BREEAM Infrastructure har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av BREEAM Infrastructure.

BREEAM Infrastructure har to manualer. En norsk oversettelse av prosjektmanualen ligger tilgjengelig for nedlastning på BRE sine nettsider.

Grønn Byggallianse har siden 2018 samarbeidet med næringen med å informere om og lage veiledning om hvordan BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) kan benyttes i infrastrukturprosjekter Norge. Denne ble laget før navnendringen og inntil oppdatering skjer vil den hete «Veileder om CEEQUAL». Dette har vi gjort:

  • Gjennomført en rekke arbeidsseminarer for å analysere og forstå markedsbehovene.
  • Bistått BRE (eier av BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) ) til å avholde kurs i CEEQUAL og informasjonsmøter med næringen.
  • Laget veileder  som forklarer hvordan CEEQUAL kan brukes i Norge og som bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører.
  • Laget en Komparativ analyse av CEEQUAL og norsk planprosess.  Analysen forklarer hvordan CEEQUAL og nå BREEAM Infrastructure passer inn i norsk planprosess.

Du kan lese mer om BREEAM Infrastructure på BRE sin offisielle nettsiden for BREEAM Infrastructure.

Her finner du oversikt over kurs i BREEAM Infrastrcture (tidl. CEEQUAL)

Dersom Grønn Byggallianse setter opp BREEAM Infrastructure-kurs vil du finne disse her.

Prosjekter i Norge som ønsker å benytte seg av BREEAM Infrastructure International, finner informasjon her.

Her finner du nedlastbare dokumenter, som CEEQUAL-manualen.

Faglige avklaringer rundt Term Contracts-manualen kan du finne på BREs Knowledge base 

Spørsmål om BREEAM Infrastructure-sertifisering og BREEAM Infrastructure International Scheme-relaterte spørsmål se her.

Dersom du har andre spørsmål knyttet til BREEAM Infrastructure, kan du kontakte viel.sorensen@byggalliansen.no.