Grønn eiendomsdrift

Ansatte som kan drifte bærekraftig er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom. Med opplæringspakken Grønn eiendomsdrift kan du styrke kompetansen om bærekraftig drift av bygninger i ditt selskap.

I Grønn eiendomsdrift lærer du om sentrale løsninger for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi.

Pakken består av e-læringsmoduler og fordypningskurs. E-læringen og fordypningskursene selges hver for seg, men henger sammen ettersom fordypningskursene går mer i dybden på temaene som adresseres i e-læringen

Opplæringspakken Grønn eiendomsdrift er utviklet i samarbeid med Forsvarsbygg, Oslobygg og Grønn Byggallianse.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Rune Stenbro, miljøkoordinator ved avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg

Sjefingeniør, Statsbygg

Vi vil ta klimaansvar og sirkulærøkonomi skal være et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer. Da er det helt avgjørende å øke miljøkompetansen blant de ansatte. Fremfor å utvikle egne kurs valgte Statsbygg som aktivt medlem av Grønn Byggallianse å tilby kurspakken Grønn Eiendomsdrift til våre ansatte.

Øystein Espevold, overingeniør i Statsbygg og driftsleder ved Stavanger fengsel

Sjefingeniør, Statsbygg

Løsningen med e-læringskurs før fordypningskurs fungerer bra. Da får vi tema inn før kurset, kan stille oppfølgingsspørsmål og er mer forberedt til å ta imot ny kunnskap. Jeg er veldig fornøyd med kunnskapen og måten foreleserne legger frem stoffet på.