Pop-up forum

Fra 2021 vil vi arrangere forumsmøter som er åpne for alle våre medlemmer der temaer varierer fra gang til gang.

Det vil være en møteplass der medlemmer kan treffes og diskutere på tvers av bransjer og fokuset på tverrfaglighet vil være sterkt.

Kontaktperson: Linn Palm

Logo GBA