Innspill til myndighetene

Vi deltar i høringer og andre prosesser av betydning for vårt arbeid og våre medlemmer. Her kan du gi innspill på høringer under arbeid og lese våre tidligere innspill til myndighetene.

Gi innspill til kommende høringer

Kommende høringer Mer informasjon Frist for innspill
Regjeringens arbeid med sirkulærøkonomi Kommer våren 2021 (utsatt av KLD)

 

Tidligere høringer

Filtrer på stikkord