Høringsuttalelser

Grønn Byggallianse deltar i høringer av betydning for vårt arbeid og våre medlemmer. Her kan du se hvilke høringsuttalelser vi jobber med og hvilke vi har sendt inn. Du har mulighet å gi oss direkte tilbakemelding på pågående høringsutkast. 

Gi innspill til kommende høringer

Kommende høring Mer informasjon Frist for innspill

 

Tidligere høringer