På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.

Forslaget finner du ved å følge denne lenken til DiBK sine nettsider.

Høringsfristen til DiBK var 30.09.2021.

Les høringssvaret fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom her.