Hva koster medlemsskapet?

Finn riktig medlemskap for din bedrift her. Kontingent avhenger av medlemskategori og inkluderer ulike medlemsfordeler. Gå hit for å bli medlem.

Dette er kategorien for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter eiendom. Medlemskontingenten avhenger av størrelsen på eiet/forvaltet areal. Dersom ditt selskap kun utvikler eiendom er årlig kontingent 55 000,-.

Eiet/forvaltet areal m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
> 50.000 kr 55.000,-   
< 50.000 kr 35.000,-

Dette er kategorien for alle andre selskaper som ikke havner i kategorien «eiendomsselskaper». Årlig medlemskontingent avhenger av størrelsen på selskapets omsetning.

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-

   

Særvilkår Kontingent
Kommuner/stat færre enn 60.000 innbyggere kr 15.000,-
Kommuner/stat flere enn 60.000 innbyggere kr 30.000,-
Universitet/høyskoler/fagskoler 0,-

   

Kan velge å være medlem som:

 • kun entreprenør
 • kun eiendomsselskap
 • begge

Kontingent for entreprenørvirksomheten beregnes etter omsetning (i Norge) (se punkt 2 Øvrig virksomhet).

Kontingent for eiendomsselskaper beregnes etter forvaltede kvadratmeter (se punkt 1 Eiendomsselskaper).

Eiendomsutviklere som utvikler for salg har medlemskontingent lik  «Forvaltede kvadratmeter < 100 000 m2 » (se punkt 1 Eiendomsselskaper).

Den høyere medlemskontingenten for eiendomsselskaper inkluderer flere fordeler, som flere medlemsfora og opptil 16 timer strategisk rådgiving.

Dersom du er i tvil om type medlemskap eller har flere selskaper du tenker skal inngå i medlemskapet, ta kontakt på post@byggalliansen.no.

Det er kun ansatte i den delen av virksomheten som er medlem som får rabatter på kurs. Hvis kun entreprenørdelen er medlem, kan altså ikke ansatte i eiendomsdelen få rabatter eller dra nytte av andre medlemsfordeler.

Kan velge å være medlem som:

 • kun kommune/fylkeskommune
 • kun eiendomsselskap (eiendomsforvaltning/-utvikling)
 • begge

Kontingent for planavdelingen i kommunen/fylkeskommunen beregnes ut fra antall innbyggere. Eiendomsforetaket i kommunen/fylkeskommunen betaler medlemskontingent ut fra antall forvaltede kvadratmeter.

Er man medlem kun som kommune får ansatte i kommunen rabatt på kurs og tilgang på medlemsforum som er åpne for alle medlemmer. Som kommune/fylkeskommune, vil man ikke ha tilgang på medlemsfordeler beregnet for eiendomsselskap.

Dersom eiendomsforetaket i kommunen ønsker tilgang på medlemsforumer som er åpne for eiendomsselskaper, 16 timer strategisk rådgiving og rabatt knyttet til BREEAM-sertifisering, må man være medlem i kategorien eiendomsselskap.

Hvorfor bli medlem?

 • Rust virksomheten for nye krav fra finans, myndigheter og marked
 • Bli del av et bredt nettverk for å dele kunnskap og erfaringer
 • Få eksklusiv tilgang til våre attraktive medlemsfora
 • Gi innspill til myndighetenes nye rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
 • Få 25 prosent rabatt på konferanser, kurs og BREEAM-sertifisering
 • Få 16 timers gratis strategisk rådgivning (for medlemmer i kategorien «eiendomsselskap»)
 • Få invitasjon til studieturer
 • Vær med og utvikle Grønn Byggallianses verktøy og satsningsområder

Bli medlem!