Innføringskurs: Sirkulær materialhåndtering

Dette er kurset for deg som vil legge til rette for sirkulær materialhåndtering i byggeprosjekt. Kurset tar utgangspunkt i emnene i BREEAM-NOR v.0.6 som adresserer sirkulære bygg og tilhørende tematikk direkte.

Logo GBA

Deltagerne får kunnskap om ulike strategier, tiltak og metoder for å sikre mest mulig sirkulær materialhåndtering i prosjekt der miljøkvaliteter skal dokumenteres.

I løpet av kurset vil deltagerne loses gjennom ombrukskartlegging, materialeffektivitet, ombruk og endringsdyktighet/ ombrukbarhet. Deltagerne vil få kunnskap om oppbygningen, metode og dokumentasjonskravene i den nye BREEAM-manualen. Kurset er bygget opp rundt praktiske eksempler, og legger opp til dialog og oppgaveløsing i grupper for utvalgte tema.

Kurset er spesielt egnet for rådgivere og arkitekter, og vil være relevant for alle som ønsker kunnskap om sirkulær materialhåndtering. Kurset er spesielt relevant for de som ønsker å jobbe med sirkulær materialhåndtering i BREEAM-NOR prosjekter.

Pris: 5200/6900 NOK for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.