Kontakt oss

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Vi hører gjerne fra deg.

Spørsmål om BREEAM

Tekniske spørsmål og andre generelle spørsmål om BREEAM sendes til tech@byggalliansen.no.

Tekniske avklaringer for BREEAM-NOR skal sendes inn av revisor. Kontakt revisor i ditt prosjekt for dette.

Spørsmål om BREEAM som sertifiseringsordning og QA sendes til sertifisering@byggalliansen.no.

Spørsmål om prosjekter som skal sertifiseres som Bespoke sendes til bespoke@byggalliansen.no.

Presse

Pressehenvendelser rettes til daglig leder Katharina Bramslev eller kommunikasjonsrådgiver Tora Hope.

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål rettes til post@byggalliansen.no.

Våre ansatte

Katharina
Katharina Bramslev
Daglig leder
CEO
+47 977 58 897
Anders portrett farge høy
Anders Nohre-Walldén
Leder for kommunikasjon og marked
Head of Communication and Market
+47 932 34 955
Hege Schøyen Dillner
Hege Schøyen Dillner
Leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid
Head of Public Relations, Members and International Cooperation
+47 907 35 661
Anne Solgaard
Anne Solgaard
Leder for kompetanseheving
Head of Learning and Leadership
+47 482 39 944
Viel
Viel Sørensen
Leder for BREEAM
Head of BREEAM
+47 952 76 360
180612FSF0088-Edit
Magnus Gevelt
Rådgiver og fagansvarlig BREEAM-NOR
Sustainability Advisor and BREEAM-NOR Manager
+47 930 20 310
John Henry Schieldrop
John Henry Schieldrop
Rådgiver Tech
Sustainability Advisor
+47 922 84 846
Tora Hope
Tora Hope
Kommunikasjonsrådgiver
Communication Advisor
+47 913 42 352
180618FSF0166-Edit
Sabrina Risem
Administrasjonskonsulent
Finance and Operation Officer
+47 986 61 994
180618FSF0227-Edit
Hilde Sæle
Rådgiver og QA-ansvarlig
Sustainability Advisor and QA Manager
Marta
Marta Eggertsen
Rådgiver og QA-revisor
Sustainability Advisor and QA Auditor
Kjell-Petter
Kjell Petter Småge
Rådgiver – innleid
Sustainability Advisor
+47 416 45 005
180618FSF0198-Edit
Theresa Ribu (permisjon)
Rådgiver Tech
Sustainability Advisor

Kontakt oss