BREEAM-NOR-manual og verktøy

Finn manual og vedlegg her. Nederst på siden får du en kort innføring i manualen.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Her finner du BREEAM-NOR v6.1, som er formelt godkjent.

Her kan du lese mer om hvordan BREEAM-NOR v6.1 står til kravene i EUs taksonomi.

Manualen består av ni miljøområder, i tillegg til innovasjon:

  1. Ledelse
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR-revisor.

Ved større endringer i struktur og innhold blir BREEAM-NOR-manualen bli revidert. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år.

Gjeldende versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Ny revisjon av BREEAM-NOR-manualen, v6.1, ble lansert 21. november 2023. En revisjon av en eksisterende manual innebærer endringer i kriterier som kan gi endring i poengoppnåelse. Det betyr at de som har registrert prosjektet sitt under BREEAM-NOR v6.0 må gjennomføre en revisjon i løpet av fem år. Det er tilstrekkelig hvis denne revisjonen omfatter et prosjekteringssertifikat for prosjektet.

Alle prosjekter må fra 21. november 2023 registreres på BREEAM-NOR v6.1. Det er kun lisensierte BREEAM-NOR-revisorer som kan registrere et BREEAM-NOR-prosjekt hos Grønn Byggallianse. Kontakt en BREEAM-NOR-revisor for veiledning.

Her finner du en oversikt over godkjente BREEAM-NOR revisorer

Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR v6.0 kan, hvis de ønsker, bli overført til BREEAM-NOR v6.1. Hvis alle prosjektdetaljene er de samme vil det ikke koste noe ekstra å omregistrere. For å omregistrere må revisor for prosjektet sende inn en forespørsel med prosjektnavn og BREEAM-ID til sertifisering@byggalliansen.no. Kontakt Grønn Byggallianse for veiledning.

Bespoke
Prosjekter kunne søke om bespoke-kriteriene etter BREEAM-NOR v6.0 frem til lansering av revidert manual. Så lenge det foreligger signert avtale/bestilling på dette før lanseringen av den nye manualen, kan prosjektet bruke BREEAM-NOR v6.0. Les mer ved å trykke på denne linken.