Om BREEAM-NOR Bespoke

BREEAM-NOR Bespoke er kriteriesett som er tilpasset spesifikke prosjekter. Bare noen typer prosjekter kan få slike kriteriesett.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

BREEAM-NOR Bespoke gjelder for:

 • Ikke-standard prosjekter som er beskrevet på side 8 i BREEAM-NOR 2016-manualen.
 • Eksempel på Bespoke-bygg etter 2016-manualen er publikumsbygg, døgninstitusjonsbygg og offentlige bygg som:
  • turistinformasjon
  • rådhus/kommunebygg
  • konferansesenter
  • teater/konserthall
  • idretts-/fritidsanlegg (med/uten basseng)
  • bibliotek
  • kino
  • skole/universitet
  • sykehus og andre helseinstitusjoner
  • hotell, herberge, gjestehus
  • sykehjem
  • omsorgsboliger
  • internatskole (studenthjem)
  • militærkaserne
  • fengsel
  • tinghus
  • politistasjon
  • brannstasjon
  • transportknutepunkt (buss-/togstasjon)
  • galleri, museum
  • gudshus
 • Rehabiliteringsprosjekter slik det er definert på side 314 i BREEAM-NOR 2016-manualens vedlegg C*.
 • Utbygninger med blandet funksjon slik det er definert på side 313 i BREEAM-NOR 2016-manualens vedlegg B*
 • Prosjekter som er definert som bevaringsverdig på Byantikvarens eller Riksantikvarens liste. Slike prosjekter har begrenset mulighet for oppgradering og vil heller ikke kunne godkjennes etter dagens forskrifter Tek17. Denne type prosjekter må derfor søke om Bespoke kriteriesett etter RFO-manual. Forhold i bygget bestemt av vernemyndighetene som prosjektet ikke kan påvirke, hensyntas i Bespokeprosessen. Bespoke RFO følger vanlig behandlingstid for Bespoke-prosjekter.

* Henvendelse må rettes til tech@byggalliansen.no for å avklare mulighet for Bespoke.

Slik utvikles Bespoke kriteriesett

Prosjektet bør ha kommet så langt at det foreligger plantegninger og romskjema. Dette fordi Grønn Byggallianse trenger en del informasjon om prosjektet for å kunne utvikle kriterier. Fra inngåelse av tilbud til kriteriene er ferdigstilt tar det normalt 4 til 12 uker.

 1. Vurderer du å benytte BREEAM-NOR Bespoke på et prosjekt som faller under kategori «ikke-standard» på side 8 i BREEAM-NOR-manualen, kan du laste ned søknadsskjema BF1599  og returnere den sammen med tilhørende plantegninger til bespoke@byggalliansen.no for tilbud på et tilpasset kriteriesett.I emnefeltet skriver du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier + prosjektnavn. AP, revisor eller utviklers representant kan be om å få utviklet Bespoke-kriterier. På bakgrunn av dette gir Grønn Byggallianse et tilbud på utviklingen av kriteriesett for prosjektet. Kostnaden er avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet og varierer mellom 20-170.000,- eks. mva.OBS: Er prosjektet en utbygging med blandet bruk iht. vedlegg B i BREEAM-NOR 2016-manualen eller rehabiliteringsprosjekt iht. vedlegg C i manualen må henvendelsen rettes til tech@byggalliansen.no først.
 2. Arbeid med å utvikle kriteriesett påbegynnes så snart vi har mottatt akseptert tilbud. Å utvikle kriteriesett kan være krevende og de er derfor anbefalt å sette av god tid til denne prosessen.
 3. Når prosjektet har mottatt BREEAM-NOR Bespoke kriteriesettet kan det registreres. Det er kun BREEAM-NOR-revisorer som kan registrere BREEAM-NOR-prosjekter. Registreringskostnader for BREEAM-NOR Bespoke-prosjekter er tilsvarende normale BREEAM-NOR-prosjekter.

Prosessen kan beskrives slik: