Materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden, for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper.

Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men krevende.

Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien. Forumet møtes 3-4 ganger i året.

Kontaktperson: Katharina Th. Bramslev

Logo GBA