Bli medlem

Vi er et fellesskap med over 350 medlemmer. Sammen jobber vi for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygge- og eiendomssektoren. Bli med på laget!

Vil du:

 • Få solid fagkunnskap om bærekraftige løsninger for bygg og eiendom?
 • Hente og dele erfaringer med andre i sektoren?
 • Påvirke rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom?
 • Bidra til å utvikle gode verktøy for bærekraft i bygg og eiendom?

Svarer du ja på minst ett av disse spørsmålene kan et medlemskap i Grønn Byggallianse være noe for deg.

Slik blir du medlem

 1. Fyll inn dette skjemaet og send inn.
 2. Motta bekreftelse på medlemskapet.
 3. Vi kontakter deg innen 1 uke med mer informasjon om ditt medlemskap.

Alle medlemmer tilslutter seg formålet: Å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget.

  Organisasjonsnummer:

  Firmanavn:

  Besøksadresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Medlemskategori:

  Bedriftskategori:

  Forvaltet areal(m2):
  Hovedkontakt for medlemskapet

  Fornavn:

  Etternavn:

  E-postadresse:

  Telefonnummer:

  Stillingstittel:

  Daglig leder/administrerende direktør

  Fornavn:

  Etternavn:

  E-postadresse:

  Teknisk sjef/driftssjef

  Fornavn:

  Etternavn:

  E-postadresse:

  Andre kontaktpersoner
  Innmelding registrert av

  Fornavn, Etternavn:

  Postadresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Elektronisk fakturaadresse (e-post eller EHF):

  Faktura merkes med:

  Tilleggsinformasjon:

  I følge Grønn Byggallianse sine vedtekter skal vi «oppta som medlemmer foretak og offentlige institusjoner som støtter foreningens formål og som driver virksomhet innenfor formålet».

  Hvorfor bli medlem?

  • Rust virksomheten for nye krav fra finans, myndigheter og marked
  • Bli del av et bredt nettverk for å dele kunnskap og erfaring gjennom å delta i våre medlemsfora
  • Gi innspill til myndighetenes nye rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
  • Få 30 prosent rabatt på konferanser, kurs og BREEAM-sertifisering
  • Få 16 timers gratis strategisk rådgivning (for medlemmer i kategorien «eiendomsselskap»)
  • Få invitasjon til studieturer
  • Bidra i utvikling av neste BREEAM-NOR-manual 2021
  • Vær med og utvikle Grønn Byggallianses verktøy og satsningsområder