Medlemsfordeler

Som medlem får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Her får du oversikt over hva vi tilbyr ulike typer bedrifter. Gå hit for å bli medlem.

Dette er kategorien for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter eiendom. Eiendomsselskaper har tilgang til et bredere tilbud enn øvrige medlemmer, og betaler derfor høyere kontingent.

Grønn Byggallianse jobber for bedre rammebetingelser for bærekraftige bygg, i dialog med lokale og sentrale myndigheter og i samarbeid med Finans Norge.

Vi arrangerer kurs og utvikler verktøy som veiledere og tipshefter, der bestillere og forvaltere er hovedmålgruppe.

Forum

Eiendomsselskaper har tilgang på en rekke av våre forumer:

 • Grønt Ekspertforum*
 • Forum for boligutviklere*
 • Driftsforum*
 • Finansforum**
 • Materialforum
 • ITB-forum
 • Brukerforum BIU
 • Pop-up forum med spesifikke fagtema og sterkt fokus på tverrfaglighet

*Kun åpent for eiendomsselskaper
** Arrangeres sammen med Finans Norge og deres medlemmer og er kun åpent for de som har signert 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart.

Rabatter

 • 30 % rabatt for deltakere på våre kurs
 • 25% rabatt ved BREEAM-NOR-sertifisering

Strakstiltak for eiendomsselskaper eller boligutviklere

Eiendomsselskaper kan signere på at de i løpet av ett år vil implementere 10 strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050 i alle sine planer og rutiner. Ett år etter tilslutning får selskapet oppfølging fra Grønn Byggallianse.

16 timer strategisk rådgiving

Eiendomsselskaper får tilbud om opptil 16 timer strategisk rådgiving av Grønn Byggallianse.

Vi kan for eksempel holde foredrag for alle ansatte eller delta med presentasjon på ledermøter. Typiske tema i slik rådgivning er trender i markedet, gjennomgang av strakstiltak i veikartet, Bygg21s kvalitetsprinsipper eller bistand til utforming av miljøstrategi.

Vi gir ikke prosjektspesifikk rådgivning.

Dette er kategorien for rådgivende ingeniører, prosjekterings- og prosjektlederfirmaer og arkitektkontorer.

Grønn Byggallianse produserer verktøy som veiledere og tipshefter der prosjekterende er hovedmålgruppe, og arrangerer kurs som er aktuelle for prosjekterende.

Forum

Prosjekterende har tilgang på følgende forum:

 • Materialforum
 • Brukerforum BREEAM In-Use (for medlemmer som er involvert i arbeid med BIU)
 • ITB forum
 • Forum for de som er BREEAM-AP
 • Forum for de som er BREEAM-revisor
 • Pop-up forum med spesifikke fagtema og sterkt fokus på tverrfaglighet

Rabatter

 • 30 % rabatt for deltakere på våre kurs

Dette er kategorien for entreprenører. Vi produserer verktøy som veiledere og tipshefter og arrangerer kurs som er aktuelle for entreprenører.

Forum

Entreprenører har tilgang på en rekke av våre forumer:

 • Materialforum
 • ITB- forum
 • Forum for BREEAM-AP-er
 • Forum for BREEAM-revisorer
 • Pop-up forum med spesifikke fagtema og sterkt fokus på tverrfaglighet

Rabatter

 • 30 % rabatt for deltakere på våre kurs

Dette er kategorien for leverandører og produsenter.

Vi har også lansert Grønt podium – en arena der produsenter og leverandører får fortelle andre medlemmer om hvordan deres produkt og løsning bidrar til bærekraft. På Grønt podium sprer vi kunnskap om å gå fra ord til handling gjennom å ta i bruk produkter som tilfredsstiller et sett med miljøkriterier.

Forumer

Leverandører og produsenter har tilgang til flere av våre forumer:

 • Materialforum
 • ITB- forum
 • Pop-up forum med spesifikke fagtema og sterkt fokus på tverrfaglighet
 • Grønt Podium

Rabatter

 • 30 % rabatt for deltakere på våre kurs

Hvorfor bli medlem?

 • Rust virksomheten for nye krav fra finans, myndigheter og marked
 • Bli del av et bredt nettverk for å dele kunnskap og erfaring gjennom å delta i våre medlemsfora
 • Gi innspill til myndighetenes nye rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
 • Få 30 prosent rabatt på konferanser og kurs
 • Få 25 prosent rabatt på BREEAAM-NOR-sertifisering
 • Få 16 timers gratis strategisk rådgivning (for medlemmer i kategorien «eiendomsselskap»)
 • Få invitasjon til studieturer
 • Bidra i utvikling av neste BREEAM-NOR-manual
 • Vær med og utvikle Grønn Byggallianses verktøy og satsningsområder

Bli medlem!