Helsefremmende bygg og WELL

Vi bruker 90 prosent av tiden vår innendørs. Hvordan vi legger til rette for helse i bygg, påvirker velværet til menneskene som bruker byggene.

Gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Å legge til rette for helse i bygg handler for eksempel om å bygge for nærhet til menneskene og samfunnet rundt oss, og å tilrettelegge for og stimulere til både fysisk og sosial aktivitet.

Bygg og områder som gir opplevelser er også helsefremmende, enten det er i form av hendelser eller som sanseinntrykk som påvirker oss både fysisk og emosjonelt gjennom det vi ser, hører, lukter, og for hvordan vi kan bevege oss.

Verktøy for helsefremmende bygg

Det er mange grep og prosjekteringsløsninger man kan benytte i planlegging av mer helsefremmende bygg.

Bygg 21 kvalitetsprinsipper og andre veiledere

Bygg 21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder er en nyttig og helhetlig sjekkliste for bærekraft, både for utviklere, planmyndigheter og andre.

Materialveilederne Grønn materialguide og Nordisk materialguide hjelper prosjekter å velge materialer med lav avgassing til inneklimaet.

Våre veiledere for ventilasjon, om avanserte vs. enkle tekniske systemer og forenkling av tekniske systemer, kan også være nyttige.

Grønn Byggallianse er medlem av World Green Building Council (WGBC), som jobber med temaet gjennom initiativet «Better Places for People». Gjennom vårt europeiske nettverk i WGBC følger vi også med og spiller inn eksempler fra våre medlemmer rundt helsefremmende bygg.

WELL Building Standard

WELL Building Standard er en sertifisering for helsefremmende bygg. WELL er et rammeverk for å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget.

WELL-sertifisering skjer via WELL Building Institute, og dokumentasjon må foreligge på engelsk. Grønn Byggallianse formidler informasjon om WELL i Norge, men er ikke et sertifiseringsorgan for standarden.

Luft, vann, næring, lys, trening, komfort og mental helse er noen av nøkkelområdene som ordningen dekker. WELL gir poeng innen 10 ulike kategorier der hver kategori har 10 tiltak/aktivitetsområder.

WELL kan brukes både for nye og eksisterende bygg. Man kan sertifisere bare bygningskroppen (Core in Shell) eller bygget med interiør i bruk. Det går an å WELL-sertifisere næringsbygg, bolig, skole, handel, restauranter og kommersielle kjøkken.

Dette dokumentet viser hvor BREEAM og WELL er komplementære og beskriver hva du må tenke på dersom du ønsker å sertifisere et bygg med begge verktøyene. BREEAM-NOR og WELL er også kompatible, men det foreligger ikke en slik veiledning for BREEAM-NOR og WELL.

På WELL Building Institutes nettside kan du lese om WELL sertifisering.

Her finnes blant annet en Performance Verification Guidebook, som dekker områdene som testes i prosessen. I tillegg finner du en Certification Guidebook, som forteller om prosessen for å registrere og sertifisere.

Dersom du vurderer å WELL-sertifisere et bygg, er et godt sted å starte å kontakte en godkjent WELL AP. Oversikt over hvem som er registrert som godkjente WELL AP-er i Norge finner du her.

WELL er foreløpig lite utbredt i Norge, men vi opplever stigende interesse for sertifiseringen og for temaet helsefremmende bygg.

Andre verktøy

Andre verktøy for helsefremmende bygg er FitWel for næringsbygg og bolig og Healthy Building Certificate for bolig. Disse er foreløpig svært lite utbredt i Europa og dette er verktøy som Grønn Byggallianse har liten kompetanse på.

Dersom du har andre spørsmål om helsefremmende bygg eller kurs kan du ta kontakt med Anne Solgaard.