Grønn Materialguide – versjon 2.2

Dette er en praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Veilederen gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt. Den er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS og støttet av Direktoratet for Byggkvalitet.

Versjon kom 2.0 med vesentlige utbedringer, som tekst om sirkulær økonomi, og en oppdatering innen helse- og innemiljø. Utvendige dekker har kommet til som materialgruppe og flere grupper har blitt komplettert. Samtlige ‘slidere’ i veilederen er gjennomgått og oppdatert i henhold til dagens situasjon.

  • PDF:

    Gronn-Materialeguide-V2.pdf