Grønn Materialguide

Grønn Materialguide 3.0 hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase.

Prosjekterende kan bruke guiden som bistand til å definere funksjons- og dokumentasjonskrav, for å sikre valg av produkter med lav miljøpåvirkning.

Vurderes mot fem sentrale miljøtemaer

Veilederen beskriver miljøpåvirkningen til en rekke produktgrupper, inndelt etter bygningsdel og bruksområde.

Produktgruppene er kort beskrevet med informasjon om hvordan de påvirker de fem sentrale miljøtemaene:

  • global oppvarming
  • ressursgrunnlag
  • sirkulærøkonomi
  • miljøgifter
  • inneklima

I tillegg omtales produktgruppens tilgang på miljødokumentasjon og forhold til miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

Om materialguiden

Versjon 3.0 av Grønn Materialguide bygger på tidligere versjoner av guiden, men er vesentlig bearbeidet.
Miljødata er oppdatert, sirkulærøkonomi utdypet, og forslag til terskelverdier for CO2- utslipp som kan benyttes i et kravsdokument er utarbeidet.

For vurdering av spesifikke bygningsprodukter anbefaler vi ECOProduct.

Materialguiden er støttet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og utviklet av Grønn Byggallianse og Context AS.

Har du spørsmål eller innspill til materialguiden?

Spørsmål, tilbakemeldinger og innspill til fremtidige revisjoner kan sendes til: materialguide@context.as.

Last ned Grønn Materialguide her:
  • PDF:

    Grønn-Materialguide-v3.pdf