Innføringskurs: Klimagassberegninger i byggeprosjekter

På dette kurset lærer du hvordan du bestiller klimagassberegninger, og hvordan beregningene kan brukes som et styringsverktøy for å minimere utslipp i byggeprosjekter.

Kurset kan tas som e-læring, digitalt kurs eller bedriftsinternt kurs.

Du får kunnskap om:

  • De ulike bestanddelene i klimagassberegninger
  • De viktigste metodiske problemstillingene du må kjenne til for å kunne tolke og bruke resultatene fra beregningene
  • Hvilke krav som stilles til klimagassberegninger i TEK17, og hvordan du kan få poeng for klimagassberegninger i BREEAM-NOR
  • Hvordan du kan bruke klimagassberegninger til å ta gode valg og redusere utslipp i ditt prosjekt

Målgruppen er byggeiere, entreprenører og andre som skal bestille og/eller bruke klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag.

Dette kurset krever ingen forkunnskaper, og passer for prosjektledere og bestillere innen bygg-, eiendom- og anleggssektoren.

E-læringen er delt inn i fire hovedtema, med til sammen syv ulike moduler;

  • Introduksjon til klimagassberegninger
  • Innholdet i klimagassberegninger; denne er igjen delt inn i underkategoriene transport, energibruk, materialer og byggeplass
  • Hvordan bestille og bruke klimagassberegninger
  • Verktøy for å sette opp et regnskap.

E-læringen kan du gå gjennom i ditt eget tempo og du får tilgang i ett år ved kjøp.

Pris:

1800/2600 NOK eks. mva for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.

Les fullstendige kjøpsbetingelser her.

Kjøp lisens til e-læringen ved å fylle ut skjemaet til høyre på siden.

Online kurs gjennomføres digitalt ved hjelp av Teams. Vi sender lenke og praktisk informasjon til deltagerne noen dager før kurset.
Pris: 3100/4400 NOK for medlemmer/ ikke-medlemmer av Grønn Byggallianse.

Dette kurset kan også bestilles som bedriftsinternt kurs. I utgangspunktet vil man da gå gjennom det samme innholdet som i e-læringen og online kurs og det er beregnet til å ta 3,5 time. Ved bestilling av bedriftsinternt kurs er det rom for å tilpasse innholdet, samt tidsbruk. For mer informasjon ta kontakt med: post@byggalliansen.no