BREEAM-NOR innføringskurs

BREEAM-NOR innføringskurs er en norsk versjon av BREEAM Awareness day, BRE Global Ltd.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres.

Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM.

Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

BREEAM-NOR innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

  • Hva er BREEAM-NOR?
  • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
  • Emner og Kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR Manualens oppbygging
  • Prosjekttyper
  • Sertifiseringsprosessen
  • Kost/nytte

De som jobber med et BREEAM-NOR-prosjekt eller vurderer å utvikle bygg i tråd med BREEAM-NOR.

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.