BREEAM-NOR for nybegynnere

Dette er kurset om BREEAM-NOR for deg som ønsker en grunnleggende forståelse av hva BREEAM-NOR er og hvordan verktøyet kan være nyttig for prosjekter. Du vil få innblikk i oppbygningen av verktøyet og i kvalitetene BREEAM kan gi din organisasjon. Etter kurset vil deltagerne ha tilegnet seg kunnskap som gjør dem til gode leverandører, samarbeidspartnere og bestillere av BREEAM-prosjekter. Kurset passer for aktører fra hele verdikjeden innen bygg og eiendom.

Dette kurset er en forkrav for å delta på BREEAM-NOR prosjektlederkurs.

Kurset avholdes digitalt via Zoom. Påloggingsinformasjon sendes på mail til alle deltagere i forkant av kurset.

BREEAM-NOR-logo

BREEAM-NOR for nybegynnere er bygget opp med 3 skoletimer og tar for seg følgende punkter:
• Hva er BREEAM-NOR og hvorfor BREEAM-NOR?
• Hvilke kvaliteter ligger i BREEAM-NOR?
• Hvilken merverdi kan BREEAM-NOR ha for din bedrift?
• Hvordan gjennomføre en BREEAM-NOR-sertifisering?

Pris: 3200,-/4200,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.