Forum for integrerte tekniske bygningsinnstallasjoner (ITB-forum)

Forumet er en møteplass for å dele erfaringer i bransjen om integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, og er åpent for alle som er interessert i temaet.

Å få gode leveranser på tekniske anlegg og styring av disse (både for nybygg, ved ombygging og utskiftning) er svært viktig for å sikre lavest mulig energibruk i drift.

Forumet drives i samarbeid med Integra. Forumsmøtene avholdes i Østfold, Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Hver lokalgruppe møtes to ganger i året.

Kontaktperson: Dag Jonny Martinsen

GBA logo