BREEAM Communities

Norsk planprosess har mange intensjoner om bærekraft. En utfordring er mangel på metoder og verktøy som kan sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planprosessen og helt til det ferdige området. BREEAM Communities er et verktøy som kan gi offentlige og private utbyggere en systematikk som sikrer slike kvaliteter gjennom prosessen – fra ide – til plan og gjennomføring. Det er særlig bruken av BREEAM Communities som prosessverktøy som trekkes frem som et av verktøyets sterke sider for å ivareta bærekraft i område- og detaljplaner for større prosjekter. Nå foreligger også en veileder som knytter verktøyet til norsk planprosess. Det gjør det enklere å ta i bruk BREEAM Communities i Norge.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Kurset vil gi en overordnet innføring i rammeverket og dets oppbygning, samt informasjon om aktuelle prosesser og tilnærminger ved bruk i Norge. Målet for kurset er at du som deltager skal sitte igjen med en ”kokebok” som beskriver hvordan jobbe med bærekraftbegrepet i områdeutvikling,  forståelse for når og hvordan gjennomføre et prosjekt i henhold til BREEAM Communities og innsikt i hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Dette er kurset for deg som ønsker å benytte BREEAM Communities som et verktøy for å systematisere arbeidet med å fremme bærekraft i en områdeutvikling.

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.