BREEAM-NOR prosjektlederkurs

Kurset skal gjøre deltakerne rustet til å sikre et forutsigbart og transparent prosessforløp for BREEAM-NOR-prosjekt, der alle aktører kan spille på lag og miljøkvaliteter er dokumentert. I kurset vil du få kunnskap om verktøy og prosessfaser som vil hjelpe deg å gjennomføre kyndig prosjektstyring av BREEAM-NOR-prosjekter.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Veilederen «Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt» danner det faglige grunnlaget for kurset, og vi følger strukturen for denne veilederen i kurset. Det forutsettes at kursdeltakerne har gjort seg kjent med veilederen og har gjennomført enten BREEAM-NOR innføringskurs eller halvdagskurset "BREEAM-NOR for nybegynnere".

Dette er kurset for deg som vil legge til rette for kvalitet og effektiv gjennomføring av BREEAM-NOR i byggeprosjekter.

Kurset passer for alle som ønsker kunnskap om god prosjektstyring av BREEAM-NOR-prosjekter, inkludert rådgivere og arkitekter som skal jobbe med BREEAM-NOR eller lede BREEAM-NOR-prosjekt. Kurset vektlegger arbeidet i tidligfase for byggeprosjektet, og er derfor spesielt relevant for tidligfase-team, og for deg som er BREEAM-NOR AP eller prosjektleder fra tiltakshaver.

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.