BREEAM In-Use innføringskurs

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Dersom man tilknytter seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller samlet.

Som en støtte til brukere av BREEAM In-Use online-verktøyet har vi utviklet dette heldagskurset. Kurset gjennomgår systemets oppbygning og metodikk, samt gir brukerne en detaljert gjennomgang av viktige funksjoner og veiledning hvordan man bruker BREEAM In-Use Online på beste og mest effektive måte.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Kurset gir en innføring i BREEAM In-Use systemet for evaluering og sertifisering av eksisterende bygg.

I kurset vil vi gå gjennom verdien av sertifiserte og dokumenterte bygg, hvordan teknisk manual og online-portal er oppbygget, hvilke kvaliteter som evalueres og prosessen med å registrere og sertifisere en eiendom.

 • Introduksjon og kort om Grønn Byggallianse
 • Hvorfor bærekraftige bygg og hvorfor sertifisere?
 • BREEAM-systemet
 • BREEAM In-Use systemet:
  • Bygningstyper, avgrensninger, vekting og klassifisering
  • Emnekategoriene – hvilke kvaliteter blir kartlagt og evaluert?
  • Teknisk manual – oppbygning og struktur
  • Online-portalen – oppbygning og struktur
  • Prosessen - fra registrering av bygget til mottatt sertifikat
  • Kostnader og statistikk
  • Ulike roller – byggeier (evt. rådgiver), revisor (assessor) og QA (quality assurance)

Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM In-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne en intern ressurs med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.