E-læring i Grønn eiendomsdrift

 Ansatte som kan drifte bærekraftig er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom. Med e-læring i Grønn eiendomsdrift kan du styrke kompetansen om bærekraftig drift av bygninger i ditt selskap.

I Grønn Eiendomsdrift lærer du om sentrale løsninger for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi.

Pakken består av et e-læringsprogram og fordypningskurs.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

E-læringen gir deltakerne et godt grunnlag for å sikre bærekraftig drift av bygninger.

I programmet får du innføring i:

  • Varmeanlegg
  • Miljøledelse
  • Miljøoppfølgingssystem
  • SD-anlegg
  • Ventilasjonssystem del 1: Aggregat
  • Ventilasjonssystem del 2: Spredenett og ventilasjon i rommet
  • Inneklima
  • Energieffektiv lys og belysning

Varighet: Ca. 1 time per modul.

Kjøp lisens til e-læringen ved å fylle ut dette skjemaet.

Pris: 1000,-/2900,- (medlem/ikke-medlem eks. mva).

Les fullstendige kjøpsbetingelser her.

Rune Stenbro, miljøkoordinator ved avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg

Sjefingeniør, Statsbygg

Vi vil ta klimaansvar og sirkulærøkonomi skal være et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer. Da er det helt avgjørende å øke miljøkompetansen blant de ansatte. Fremfor å utvikle egne kurs valgte Statsbygg som aktivt medlem av Grønn Byggallianse å tilby kurspakken Grønn Eiendomsdrift til våre ansatte.

Øystein Espevold, overingeniør i Statsbygg og driftsleder ved Stavanger fengsel

Sjefingeniør, Statsbygg

Løsningen med e-læringskurs før fordypningskurs fungerer bra. Da får vi tema inn før kurset, kan stille oppfølgingsspørsmål og er mer forberedt til å ta imot ny kunnskap. Jeg er veldig fornøyd med kunnskapen og måten foreleserne legger frem stoffet på.

Sorter etter: