E-læring i Grønn eiendomsdrift

Ansatte som kan drifte bærekraftig er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom. Med e-læring i Grønn eiendomsdrift kan du styrke kompetansen om bærekraftig drift av bygninger i ditt selskap.

I Grønn Eiendomsdrift lærer du om sentrale løsninger for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi.

Pakken består av et e-læringsprogram og fordypningskurs.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

E-læringen gir deltakerne et godt grunnlag for å sikre bærekraftig drift av bygninger.

I programmet får du innføring i:

 • Tariffer og effektoptimalisering
 • Varmeanlegg
 • Miljøledelse
 • Miljøoppfølgingssystem
 • SD-anlegg
 • Ventilasjonssystem del 1
 • Ventilasjonssystem del 2
 • Inneklima
 • Grønn skjøtsel av uteområder
 • Avfall i drift
 • Energieffektiv lys og belysning

Varighet: Ca. 1 time per modul.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Kjøp lisens til e-læringen ved å fylle ut dette skjemaet.

Pris: 1000,-/1400,- eks mva. for medlem/ikke-medlem i Grønn Byggallianse.

Man får tilgang til inneværende + 4 kvartaler.

Les fullstendige kjøpsbetingelser her.