Handlingsplan 2024

Stø kurs mot miljømålene

Vår visjon er at bærekraft skal bli en selvfølge i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Vår misjon er å påvirke rammebetingelser og gi bygg-, anlegg- og eiendomssektoren nødvendig kompetanse slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bli mer bærekraftig. Skal vi lykkes med å nå målene for 2030 og senere i 2050, må arbeidet med bærekraft fortsette med uforminsket styrke. Målene vi har satt oss er og må være ambisiøse, og vi må fortsette den hurtige handlingstakten dersom vi skal lykkes med å komme nærmere vår visjon om at bærekraft skal bli det naturlige valget.

Les Grønn Byggallianse sin handlingsplan for 2024

Last ned publikasjonen her: