Grønt podium- for leverandører og produsenter

Grønt Podium er en arena der produsenter og leverandører som er medlem i Grønn Byggallianse viser hvordan deres produkt eller løsning bidrar til bærekraft. Målgruppen er offentlige og private byggherrer, eiendomsselskap, entreprenører, rådgivere og arkitekter. 

Grønt Podium blir arrangert på noen utvalgte konferanser og materialforum. Produsenter og leverandører som oppfyller kriteriene vil her få mulighet til å presentere sine grønne løsninger. 

Logo GBA
  1. EPD – Environmental Product Declaration (transparent 3. parts verifikasjon) 
  2. Henvisning til ECOproduct-metoden. Her må man oppnå minst en grønn og resterende hvitt, som i BREEAM-NOR. Det er ikke krav om at produktet ligger i Norsk Byggtjeneste sin database. Det er tilstrekkelig med en egenvurdering basert på EPD. OBS: For å bli valgt ut bør produktet score grønt innenfor tema for konferansen/materialforumet.  
  3. Alternativ til punkt 2: Produktet er Svanemerket. 
  4. Produsenten må vise til en livsløpsvurdering – vedlikeholdsbehov, levetid, livssykluskostnader. 

Leverandøren må vise hvilken verdi løsningen gir for samfunnet, samt miljømessig og økonomisk effekt sammenlignet med tradisjonelle løsninger på tjeneste/løsning under ett av temaene: 

  • Avfall, ressursbruk og sirkularitet 
  • Biologisk mangfold 
  • Helse og inneklima 
  • Reduksjon av klimagassutslipp 
  • Klimatilpasning 

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder og BREEAM-NOR brukes av oss som rettesnor for å vurdere løsninger/tjenester.   

Vil du presentere ditt produkt eller løsning på Grønt Podium? Skriv e-post til medlemmer@byggalliansen.no