Grønt podium- for leverandører og produsenter

Grønt Podium er en arena der produsenter og leverandører som er medlem i Grønn Byggallianse viser hvordan deres løsning bidrar til bærekraft. Målgruppen er offentlige og private byggherrer, eiendomsselskap, entreprenører, rådgivere og arkitekter. 

Grønt Podium blir arrangert på noen utvalgte konferanser og medlemsfora. Produsenter og leverandører som oppfyller kriteriene vil her få mulighet til å presentere sine grønne løsninger. 

Logo GBA
  1. EPD: Det finnes gyldig EPD (Environmental Product Declaration) for produktet. EPDen skal være spesifikk for produktet (type 1 beskrevet under «Spesifikt produkt EPD» i dette dokumentet). EPDen skal være tredjepartsverifisert, godkjent av en EPD programoperatør (for eksempel EPD-Norge), og være innenfor gyldighetsperioden. 
  2. ECOproduct eller Svanemerket:  Det skal gjøres en vurdering iht. ECOproduct-metode 5.3, som viser at produktet tilfredsstiller kriteriene for å oppnå minst fire «grønne», der en av dem er for området global oppvarming. De øvrige «hvite» skal være for alle seks miljøindikatorene, tilsvarende som i BREEAM-NOR 6.0.  Det er ikke krav om at produktet er registrert i Norsk Byggtjenestes database, men vurderingen skal dokumenteres med referanse til EPD. Merk at produktet bør score grønt innenfor tema som er mest relevante for det aktuelle arrangementet for at det skal bli valgt ut.  For produkter innenfor produktgruppene Konstruksjonsmaterialer/Bjelker, søyler og stendere som ikke oppnår grønn innen global oppvarming, kan produsent be om en faglig tilleggsvurdering av EPD. For produktgrupper som ikke omfattes av ECOproduct-metoden (f.eks. tekniske installasjoner) vil Grønn Byggallianse gjøre en faglig vurdering av produktet, basert på EPD. 

Leverandøren må vise hvilken verdi løsningen gir for samfunnet, samt miljømessig og økonomisk effekt sammenlignet med tradisjonelle løsninger under to av følgende tema: 

  • Avfall, ressursbruk og sirkularitet 
  • Biologisk mangfold 
  • Helse og inneklima 
  • Reduksjon av klimagassutslipp 
  • Klimatilpasning 

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder og BREEAM-NOR brukes av oss som rettesnor for å vurdere løsninger/tjenester.