Personvernerklæring

Personverninformasjon: Behandling av personopplysninger

Ved å samtykke til behandling av personopplysninger, aksepterer du at Grønn Byggallianse kan lagre opplysninger om deg, og sende deg invitasjoner til arrangementer og kurs via e-post og/eller SMS, samt relevante e-post/sms for å håndtere deg som deltaker. Graden av behandlingen av personopplysninger avhenger av de opplysninger som du sender inn til oss og det nærmere samtykke som du avgir.

Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Grønn Byggallianse er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger, og behandlingsansvarlig i Grønn Byggallianse er daglig leder, Katharina Bramslev.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, personvernforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679) og godkjente adferdsnormer. Disse reglene gir deg en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig tilgang og oppfølging til kurs og arrangementer som Grønn Byggallianse inviterer til og avholder.

Personopplysningskategorier

Disse opplysningene behandles i og med din registrering:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med påmelding til – og gjennomføringen av et arrangement, i den utstrekning Grønn Byggallianse etterspør dette:

 • Land
 • Tilhørighet til firma/organisasjon
 • Yrke og tittel
 • Opplysninger om medlemskap
 • Matallergier
 • Øvrige praktiske opplysninger som Grønn Byggallianse etterspør i relasjon til det aktuelle arrangementet

Informasjonssikkerhet

Grønn Byggallianse følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2 og personvernforordningen.

Grønn Byggallianse arrangerer alle sine kurs selv. Alle dine opplysninger blir behandlet i organisasjonens CRM-system.

Lagringstid

Opplysningene blir lagret i henhold til det samtykke som er avgitt fra deg. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake vil opplysningene om deg bli slettet innen en uke etter at arrangementet er avsluttet. Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må i henhold til regnskapslovgivningen oppbevares i 5 år. Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil være sterkt begrenset.

Rettigheter – mer informasjon

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve korrigering av dine opplysninger. Du kan også begjære opplysninger om deg selv slettet.

Nettstatistikk

Grønn Byggallianse samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på byggalliansen.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettstedet. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, og hva de klikker på.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir automatisk anonymisert ved at deler av IP-adressen fjernes og erstattes med en ny kode. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

Grønn Byggallianse bruker analyseverktøyene Google Analytics på sin nettside. Informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører. For innsyn og eventuelt sletting av informasjon, kontakt Grønn Byggallianse: post@byggalliansen.no.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Grønn Byggallianse logger trafikken til nettstedet anonymt. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til noen enkeltperson. Data blir logget for å optimalisere nettstedet for å øke brukervennligheten for våre besøkende. Dette er standard for de fleste nettsteder. For å kunne logge trafikken til og på vårt nettsted, legges det en informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen kan du selv fjerne, ved å følge instruksjonen i din nettleser. Grønn Byggallianse benytter seg av Google Analytics til nettstedsmåling.

Hva er en cookie (informasjonskapsel)?

En «cookie», også kalt informasjonskapsel, er en tekstfil som lagres i nettleseren. Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder i dag. Flertallet av nettlesere som Internett Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.

Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.

Datatilsynet retningslinjer

Datatilsynet har utarbeidet regler for bruk av analyseverktøy på norske nettsteder.

Utdrag fra Datatilsynets nettsider:

«Virksomheter som bruker analyseverktøy på sitt nettsted må sørge for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med personvernreglene. Dette innebærer at:

 • Etter innsamlingen anonymiseres eller endres IP-adressene slik at besøkende på nettstedet ikke kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. I Google Analytics må anonymiseringsfunksjonen være aktivert.
 • Behandling av innsamlet informasjon skal bare brukes til statistiske formål. Virksomheten skal ikke samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for dette formålet.
 • Besøkende på nettstedet skal gis informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og behandles og hvordan dette gjøres.

Virksomheter som benytter en annen part eller leverandør, det vil si en databehandler til å utføre analysen for seg, har fortsatt ansvaret for hvordan behandlingen skjer. Dette betyr at:

 • Virksomheten må ha kontroll på hvilke opplysninger databehandleren håndterer og hvordan
 • Avalen mellom virksomheten og databehandleren må være slik at behandlingen tilfredsstiller norsk personvernlovgivning.

Virksomheten kan ikke akseptere databehandlers egne vilkår, uten at disse er i tråd med norsk rett.»

Kilde: Datatilsynet om bruk av Google Analytics

 

Publisert 23.05.2018

Oppdatert 26.09.2018