For revisorer

Her kan BREEAM-NOR-revisorer registrere prosjekter, sende inn tekniske avklaringer for BREEAM-NOR-manualen og håndtere lisens og revisorrollen.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Grønn Byggallianse svarer på tekniske spørsmål og tekniske avklaringer om BREEAM-NOR. Bare revisorer kan sende inn tekniske avklaringer.

Les mer på denne siden.

Her finner du dokumenter som er viktige for deg som revisor, mht. til avtaler mellom Grønn Byggallianse og revisor. De inneholder informasjon ang. hvilke plikter og rettigheter du har som BREEAM-NOR-revisor.

Har du spørsmål om disse dokumentene, ta kontakt med post@byggalliansen.no. Merk emnefeltet: Spørsmål angående revisordokumenter.

BREEAM-NOR-lisens

For å få godkjent BREEAM-NOR-lisens, må du fylle ut og signere skjemaet «SK 101 BREEAM NOR Licence Agreement and Certification Application Form». Skjemaet sendes til post@byggalliansen.no

Merk emnefeltet med: BREEAM-NOR lisenssøknad

Merk:

 • Punkt 5 i søknadsskjema skal signeres av selskapets representant med signaturfullmakt.
 • Punkt 6 skal signeres av søker.

Søknaden behandles av Grønn Byggallianse. Ved godkjent søknad vil du motta BREEAM-NOR lisensbrev, og du kan da sende inn revisjonsrapporter for QA.

Merk:

 • Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR manualen som er godkjent av BRE og som skal benyttes ved revisjon.
 • Den norske versjonen av BREEAM-NOR manualen er kun veiledende og skal ikke brukes til revisjon av BREEAM-NOR-prosjekter.
 • Du finner siste versjon manualer og verktøy under Manualer og verktøy.

Dokumenter

Revisors habilitet i prosjektet hun/han reviderer må vurderes fortløpende, og det er revisors ansvar å vurdere og håndtere dette. Åpenhet er avgjørende for å dokumentere habilitet.

Dersom revisor og noen i prosjekteringsteamet (f.eks. AP, entreprenør, rådgivere på fag) i et BREEAM-NOR-prosjekt jobber i samme virksomhet, må revisor identifisere og håndtere eventuelle habilitetskonflikter som kan oppstå som følge av dette.

Hvordan eventuelle habilitetskonflikter er identifisert og håndtert skal fremgå i revisorrapporten til Grønn Byggallianse/BRE Global, slik at rapporten kan gjennomgå en mer detaljert kvalitetssikring hos Grønn Byggallianse/BRE hvis hensiktsmessig.

Aktuell informasjon i bedriften som kan underbygge habilitet:

 • Informasjon i bedriftens styringssystem om habilitet/hvordan interessekonflikter håndteres, f.eks. ved beskrivelse av roller og ansvar i ulike funksjoner.
 • Etiske retningslinjer i bedriften (internt og eksternt mot kunder).

Internt bytte av revisor for prosjekt
Vi trenger kun å motta informasjon om hvilken revisor som registrerer prosjektet og hvilken revisor som sender inn prosjektdokumentasjonen til QA, og dersom prosjektet skal sende inn en teknisk avklaring.

Overføre et prosjekt til ny revisororganisasjon

Dersom et prosjekt overføres fra en revisororganisasjon til en annen, se punkt punkt 8.2. i SD 601.

Endring av revisorlisens

Dersom revisor bytter arbeidsplass og vil oppdatere sin revisorlisens må følgende gjøres:

 1. Fyll ut SK 101. Følgende dokumenter er det referert til i SK 101 pkt 5.vi (alle dokumenter finnes under «Administrative dokumenter for revisor»):
  1. IS 401 BREEAM-NOR Licence Agreement
  2. PL 201 BREEAM-NOR Prisliste
  3. SD 601 BREEAM-NOR Operational Gudiance
  4. IS 402 BREEAM-NOR Logo and Marks – Guidance and rules for use
  5. IS 403 Complaints and Appeals Procedure
 2. Den nye lisensorganisasjonen (revisors nye arbeidsgiver) må ha forsikring som beskrevet i IS 401. Bekreftelse på dette må legges ved utfylt SK 101.
 3. Send bekreftelse på forsikring og SK 101 ferdig utfylt til post@byggalliansen.no.

For å beholde godkjenningen som BREEAM-NOR-AP eller -revisor må du betale årlig lisensavgift og delta på oppdateringskurs. Se de spesifikke kravene her.