Registrere BREEAM-NOR-prosjekt

Du er nå i ferd med å starte registrering av et BREEAM-NOR-prosjekt.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Det er revisors ansvar å påse at alle oppgitte prosjektdetaljer (BREEAM-versjon, registreringstype, prosjekttype, byggtype og størrelseskategori) er korrekte ved registrering. Dersom du ønsker gjøre endringer på et prosjekt som er registrert, må du senest innen fem (5) dager gi beskjed på e-post (post@byggalliansen.no).

Ca. to uker etter registreringen er fullført vil du motta en faktura for registrering av prosjektet (ihht. til BREEAM-NOR Fee Sheet PL201). Registreringskostnadene er ikke-refunderbare.

Registreringen er på tre sider.

    BREEAM-NOR Revisor ID: BREEAM-NOR AP e-postadresse for prosjektet: Prosjektets navn: Gateadresse: Postnummer: Sted: Fylke: Gårdsnummer: Bruksnummer: Bygningsnummer: Antall bygninger:
    Byggtype: Revisjonsfase: Prosjekttype: BREEAM-versjon: Innredet/uinnredet bygg: Estimert innsendingsdato for prosjekteringsfasesertifisering: Estimert innsendingsdato for ferdigstillelsesfase-sertifisering:
    Antall boenheter (gjelder boligbygg):
    Størrelseskategori på prosjekt (BRA): Kvadratmeterstørrelse på prosjektet (BRA): Skal prosjektets dokumentasjon håndteres konfidensielt?(Dette betyr at prosjektet ikke vil være synlig på Grønn Byggallianses nettside over sertifiserte prosjekter) Kan prosjektet brukes som eksempelprosjekt på våre nettsider? Annen relevant informasjon:
    Kundes organisasjonsnummer: Kunde/utvikler: Kontaktperson hos kunde/utvikler: E-postadresse til kontaktperson: Revisors fakturaadresse: Faktura merkes med evt. referanse/ordre/prosjekt-nummer: For at det skal kunne gis medlemsrabatt på registrerings- og sertifiseringsavgift må følgende to kriterier være oppfylt: 1. Prosjektet er minst 50% finansiert av medlem(mer) i Grønn Byggallianse, OG 2. Prosjektets tiltakshaver er medlem i Grønn Byggallianse Har prosjektet på grunnlag av gitte kriterier, tilgang til Grønn Byggallianses medlemsrabatt?