BREEAM-NOR-manual og verktøy

Finn manual og vedlegg her. Nederst på siden får du en kort innføring i manualen.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen er den formelt godkjente manualen. I tillegg finnes en norsk oversettelse.

28. februar 2022 kommer en ny versjon av BREEAM-NOR-manualen. Klikk her for mer informasjon.

Manualen består av ni miljøområder, i tillegg til innovasjon:

  1. Ledelse
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR-revisor.

Ved større endringer i struktur og innhold blir BREEAM-NOR-manualen bli revidert. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år.

Gjeldende versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Arbeidet med BREEAM-NOR 2021 er nå i gang.