BREEAM-NOR-manual og verktøy

Finn manual og vedlegg her. Nederst på siden får du en kort innføring i manualen.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Manualen består av ni miljøområder, i tillegg til innovasjon:

  1. Ledelse
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR-revisor.

Ved større endringer i struktur og innhold blir BREEAM-NOR-manualen bli revidert. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år.

Gjeldende versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Nye BREEAM-NOR v6.0 lanseres 28. februar 2022. Det innebærer at registrerte prosjekter under BREEAM-NOR 2016 har fem år på seg til å få gjennomført en revisjon, minimum for et prosjekteringssertifikat.

Alle nye prosjekter må fra 28. februar 2022 registreres på BREEAM-NOR v6.0. Det er kun lisensierte BREEAM-NOR-revisorer som kan registrere et BREEAM-NOR-prosjekt hos Grønn Byggallianse. Kontakt en BREEAM-NOR-revisor for veiledning. 

Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR 2016 kan hvis de ønsker bli overført til BREEAM-NOR v6.0. Hvis alle prosjektdetaljene er de samme, vil det ikke koste noe ekstra å omregistrere. For å omregistrere må revisor for prosjektet sende en forespørsel med prosjektnavn og BREEAM ID til sertifisering@byggalliansen.no. Kontakt Grønn Byggallianse for veiledning. 

Bespoke
Prosjekter kan søke om bespoke-kriteriene etter BREEAM-NOR 2016 manual frem til lansering av ny manual. Så lenge det foreligger signert avtale/bestilling på dette før lanseringen av den nye manualen kan prosjektet bruke BREEAM-NOR 2016. Les mer ved å trykke på denne linken.