Skal sertifisere

Her finner du som prosjektleder eller byggeier informasjon for å komme i gang med et BREEAM-NOR-prosjekt.

For å sertifisere bygget må prosjektet registreres hos Grønn Byggallianse. Det kan kun gjøres av BREEAM-NOR-revisoren. Engasjer derfor revisor tidlig i prosjektet. Ved registrering låses prosjektet til gjeldende manual. Da vet du hvilke krav som gjelder for ditt prosjekt.

Her finner du BREEAM-NOR-revisorer og AP-er.

For at prosessen skal bli smidig er det viktig at både byggeier, prosjekteringsgruppen og andre involverte setter seg inn i BREEAM-NOR så tidlig som mulig.

Start med å lese veilederen vår om BREEAM-prosessen. Sikre at alle i prosjektet vet hva BREEAM-NOR er og hva som forventes av dem.

Vi tilbyr også kurs og veiledning i BREEAM-NOR.

  • BREEAM-NOR innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR.
  • BREEAM-NOR bestillerkompetanse: Gjør deg i stand til å rigge og gjennomføre et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt som skal BREEAM-NOR-sertifiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Kurset er spesielt rettet mot byggeiere, utviklere, prosjekt- og prosjekteringsledere
  • Prosjektspesifikt innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR for prosjektgruppen. Innføringskurset vårt tilpasses ditt prosjekt. Øker forståelsen av hvordan emner og krav i BREEAM-NOR bør inkluderes i prosjekteringsarbeidet.

Se vår kurskalender for å melde deg på kurs.

For prosjektspesifikke kurs, ta kontakt på post@byggalliansen.no.

Det korte svaret er: Alle.

I manualen er det definert kriterier for nybygg og større rehabiliteringer av de fleste bygningstyper.

For mindre rehabiliteringsprosjekter, bygninger med blandet bruk og enkelte spesielle bygningstyper tilpasser Grønn Byggallianse et kriteriesett for bygget. Byggtypen kalles da Bespoke. Når kriteriesettet er på plass, er resten av sertifiseringsprosessen som for et ordinært bygg.

Hvis du ønsker å sertifisere et slikt bygg, bør du tidlig få utarbeidet et slikt Bespoke kriteriesett.  Les mer om Bespoke kriteriesett.

Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Pass ligger litt over byggeforskriftskrav. Outstanding er for innovatørene og spydspissene i næringen.

Hvilket nivå prosjektet ønsker avhenger av flere faktorer:

  • Byggherrens ambisjoner og krav.
  • Hvor tidlig i prosessen man har besluttet sertifisering. Generelt er det enklere å nå høyere nivåer jo tidligere man har begynt.
  • Kompetanse og engasjement hos prosjektteamet. Det er lettere å nå de høyeste nivåene hvis teamet går helhjertet inn for saken.
  • Forhold ved tomten eller bygget. Hvis tomten eller bygget har mange muligheter for miljøkvaliteter, er det enklere å oppnå høye sertifiseringsnivåer.

Uansett hvilket nivå man velger vil gevinstene ved en sertifisering være høyere enn å ikke sertifisere. Les mer om hvorfor det lønner seg å sertifisere.

Det finnes to typer sertifikat i BREEAM-NOR: Et midlertidig som utstedes etter at prosjekteringsfasen er ferdig. Og ett endelig som utstedes ved ferdig bygg.

Det midlertidige prosjekteringssertifikatet er frivillig. Det anbefales å ta dette hvis du ikke har gjennomført mange BREEAM-prosesser før, fordi du da får en pekepinn om du vil oppnå det nivået du har planlagt og fordi det er enklere å gjøre endringer i prosjekteringsmaterialet.

Ferdigstillelsessertifikat erstatter det midlertidige prosjekteringssertifikatet. Det nivået prosjektet oppnår ved ferdigstillelse er det endelige sertifiseringsnivået.

For å få et BREEAM-NOR sertifikat betaler byggherren først en registreringsavgift og deretter en sertifiseringsavgift når revisorrapporten sendes inn til kvalitetssjekk (QA).

Kostnaden avhenger av størrelse på prosjektet og dekker bistand fra Grønn Byggallianse til selve sertifiseringen.

I tillegg må byggherre engasjere en ekstern BREEAM-NOR-revisor. Revisors kostnader er et kontraktsforhold mellom revisor og byggherre og baseres på revisors tilbud. Det kan være en fordel å innhente tilbud fra flere revisorer. Det anbefales å innhente både timepris og anslått omfang med tak for medgått tid. Det kan være vanskelig for revisor å gi fastpris da omfanget av jobben varierer avhengig av arbeidsdeling mellom revisor og prosjekterende og hvorvidt prosjektet har med en BREEAM-NOR-AP.

Grønn Byggallianse har per i dag kun enkeltstående erfaringer å vise til når det gjelder eventuelle kostnader og besparelser forbundet med BREEAM-sertifiseringen og tiltak iverksatt for å oppnå denne. Det finnes imidlertid tilgjengelige kostnadstall fra England.

Priser for sertifisering av BREEAM-NOR-prosjekter finnes i prislisten PL 201. Priser er oppgitt i norske kroner og avhenger av størrelse på prosjektet. Kostnaden dekker bistand fra Grønn Byggallianse og BRE for selve sertifiseringen. Det er kunde/utviklers medlemskap og størrelsen på prosjektet som avgjør pris. Alle priser er eks. mva. Prisen dekker ikke kostnad for BREEAM-NOR revisor og plakett. Ved spørsmål kontakt post@byggalliansen.no

Grønn Byggallianse tilbyr alle bygg som har fått endelig sertifikat en BREEAM-NOR-plakett til utsmykking.

Les mer og bestill plakett her.

Slik får du et vellykket BREEAM-NOR-prosjekt

En integrert tilnærming til BREEAM-NOR er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Start med å lese denne prosessveilederen.

Lær mer BREEAM-NOR

Vi tilbyr både kurs for nybegynnere og for deg som vil bli AP og revisor innen BREEAM-NOR.