Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt

Denne veilederen er laget for å gi støtte til prosjektstyring ,slik at prosjektet får gode miljøkvaliteter til lav kostnad.

Denne veilederen gir støtte til å få et godt BREEAM-prosjekt fra start til slutt.

Gjør bedre bestillinger og sikre at miljøkvaliteter er integrert i planlegging og bygging av bygg med vår nye veileder.

Veilederen hjelper deg å gjennomføre miljøtiltakene til riktig tid og mest mulig kostnadsoptimalt.

Målgruppen er først og fremst prosjekteringsledere, prosjektledere, AP-er og andre med ansvar for at prosjektet møter utviklers behov og krav. Andre som jobber i et BREEAM-prosjekt vil også kunne ha nytte av veilederen.

Veilederen er todelt.

Del 1 fokuserer på prosess, altså hvordan forankre, implementere og gjennomføre BREEAM-NOR prosjekter.

Del 2 viser oversikt over alle BREEAM-NOR-emnene og når i prosjektfasene de må adresseres for å oppnå best mulig BREEAM-NOR-nivå til lavest mulig kostnad.

Last ned veilederen her:

Last ned publikasjonen her: