Handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge

Handlingsplanen bør være sektorspesifikk med helt konkrete mål. For bygg og eiendomssektoren bør man ta i bruk eksisterende arbeid.