BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure er en vurderings- og sertifiseringsordning som kan benyttes som verktøy for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter. Målgruppen for veilederen er byggherrer, rådgivingsmiljøene og entreprenører som er involvert i infrastrukturprosjekter. 

Veilederen gir en grunnleggende oversikt over BREEAM Infrastructure med bærekraftsområdene som er dekket i sertifiseringen, suksesskriterier og kjennetegn på et prosjekt der BREEAM Infrastructure er godt integrert. Den går også gjennom revisjonsomfang i forhold til planfaser og hvilke klassifiseringsnivåer som kan oppnås. Første versjon av veilederen kom i 2022.  I den nye versjonen er det også en mer tydelig oppdeling der byggherrer (tiltakshaver), prosjektleder og assessor har fått hvert sitt kapittel for mer spisset informasjon.  

Last ned publikasjonen her: