Etterspør innovasjon

Å etterspørre innovasjon er strakstiltak nummer fire for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

 Hvorfor? 

Mål om en mer bærekraftig byggenæring krever nytenking og innovasjon. Skal det velges materialer, løsninger og prosesser som er i tråd med miljø- og bærekraftambisjonene, kan det være nødvendig å avvike fra de tradisjonelle løsningene. Byggebransjen er tradisjonelt konservativ og du får det du bestiller, derfor er det viktig å bruke innkjøpsmakten til å etterspørre innovative løsninger som vil utfordre både en selv og andre aktører. 

Hvordan? 

  1. Kartlegg hvilke deler av deres strategi som kan ha nytte av nytenking og innovasjon.
    • Bruk gjerne «Kvalitetsrosen» for å synliggjøre ditt selskaps kvalitetsmål på selskaps- eller prosjektnivå. 
  2. Beskriv tydelig hvor og hvordan at innovasjon/nytenking er ønskelig i prosjektbeskrivelser/bestillinger. Fjern setningen «Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger» i bestilling for de relevante delene av bestillingen. 
  3. Arranger oppstartsworkshop hvor dere gjennomgår kvalitetsmål og ambisjonene for deres prosjekt, og på hvilke områder dere kunne tenke dere å gå utenfor normen.
    • Bruk gjerne «Kvalitetsrosen» og resultater fra punkt 1 for å hjelpe prosjektgruppen å forstå og videreutvikle de overordnede bærekraftmålsettingene. 
  4. Sett av midler og tid til utprøvning av nye løsninger i tråd med ambisjonene. 
  5. Avslutt samarbeidet med aktører som ikke ønsker å tenke nytt og innovere sammen med dere.