Etterspør innovasjon

Å etterspørre innovative løsninger er strakstiltak nr. 6 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hva:

  • Etterspør innovative løsninger fra hele næringskjeden

Hvordan:

  • Fjerne setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling
  • Arranger oppstartsworkshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon
  • Sett av midler til utprøvning
  • Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil

Hvorfor:

  • Byggebransjen er tradisjonelt konservativ
  • Du får det du bestiller

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på byggalliansen.no.