Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere

Å stille kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere er strakstiltak nummer 18 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Det bør stilles kompetansekrav på miljø på virksomhetsnivå til alle kontraktspartnere. Dette kravet
bør stilles til små og store kontraktspartnere og både ved gjennomføring av nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og i drift.

Lær mer:

Veilederen «Still klimakrav til leverandører» kan benyttes for å stille kompetansekrav til alle kontraktspartnere knyttet til klima.