Krev reelt energibudsjett

Å kreve reelt energibudsjett er strakstiltak nr. 8 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hva:

  • Be om reelt energibudsjett i tillegg til obligatorisk NS3031 beregning ved nybygg og rehabilitering

Hvordan:

  • Be rådgiver beregne teoretisk forventet energibruk med realistiske driftstider og personbelastning.
  • Budsjettet må inneholde sannsynlig energibruk til belysning og teknisk utstyr og inneholde alle forventede energiposter

Hvorfor:

  • Reelt energibruk blir ofte høyere enn NS3031 beregningen
  • Teknisk utstyr og belysning utgjør ofte de største postene
  • Ved å jobbe med reell energibruk tidlig, kan det innføres tiltak for å begrense de kritiske postene
  • Lovkrav i nye energiregler i TEK-10

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere:

Lenker:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på byggalliansen.no.