Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

At nybygg skal oppnå energikarakter A eller B er strakstiltak 14, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Dette strakstiltaket gjelder for nybygg.

Hvorfor:

40 % av all energibruk går til drift av bygg. Energieffektivisering av bygg bidrar til å frigjøre elektrisitet til andre formål og er med på å redusere Norges samlede klimagassutslipp. Målpakke 1 «Begrense klimaendringer» i EUs taksonomi for bærekraftig finans, viser til hovedkrav om å ha energieffektive bygg <10 % NZEB. Nybygg med energikarakter A eller B, (som er bedre enn teknisk forskrift, som typisk ligger på energikarakter C,) er energieffektive nybygg som vil være attraktive for både leietakere og investorer.