Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

Å etterspørre biologisk mangfold og bruke stedegne arter er strakstiltak 12, som er det andre i versjon 2.0 av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor:

FNs naturpanel slår fast at vi må stanse tap av biologisk mangfold. Europas grønne giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Å bevare og gjenopprette økosystemer og naturmangfold er en del av strategien. Det vil komme sterkere føringer fra EU og nasjonale myndigheter innenfor biologisk mangfold. Oslo kommune har utarbeidet en egen strategi for grønne tak og fasader.

Hvordan:

Bevare, opparbeide og utvide blågrønne elementer og korridorer, og sikre en sammenhengende blågrønn struktur med økt biologisk mangfold. Benytt fagekspertise, for eksempel økolog, i arbeidet. Et verktøy som kan benyttes for å sikre biologisk mangfold under planlegging og prosjektering er tiltakshierarkiet fra BREEAM-NOR v6.0.