Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B er strakstiltak nummer 14 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Taksonomien viser til hovedkrav om ha energieffektive bygg 10 % <NZEB. Ved å si at alle nybygg minimum må ha energikarakter B etter den til enhver tid gjeldende energimerkeordning, beveger man seg i retning av kravene i taksonomien.