Fjern fossil oppvarming

Å fjerne fossil oppvarming er strakstiltak nr. 2 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi anbefaler byggeiere å fjerne fossil oppvarming i bygget. Med fossil oppvarming mener vi oppvarming basert på fossil olje­ og gass. Vi anbefaler andre fossilfrie alternativ til både grunnlast og topplast. Unntak er nødaggregater på for eksempel sykehus, hvis det ikke finnes gode alternativer.

Gode alternativer til fornybar oppvarming er: varmepumpe, solvarme, pellets og bioolje. Fjernvarme er også et godt alternativ der dette tilbys, men still da krav om at fjernvarmen ikke er produsert med fossil brensel.

Hjelp med implementering av tiltak

Tipshefter:

Lenker:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på byggalliansen.no.