Planlegg for ombruk

Å planlegge for ombruk er strakstiltak nr. 7 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi får stadig raskere bruksendringer i våre bygg. Hvis man ikke er forutseende ved innredning av næringsbygg, vil hver endring påføre store belastninger: Det blir dyrt å bygge om, og kaste for å kjøpe nytt gir unødvendig miljøbelastning. Løsningen er å planlegge for fremtidig demontering og ombruk av innredninger og materialer i bygg. Still krav til å utfordre hvert ledd i kjeden, og begynn allerede ved konkurranser og anbudsrunder.

Arkitektene kan utarbeide planer for hvordan materialene kan demonteres og ombrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Sørg for at prosjekteringsteamet har planer for enkel ombygging ved bruksendringer, og at man velger monomaterialer eller mekaniske sammenføyninger.

Vær tydelig og informativ til kunder og brukere av byggene og sett søkelys på de utforminger som har blitt valgt: En miljøvennlig profil kan bygge omdømme og styrke konkurransekraften.

Hjelp til implementering av tiltak

Faktaark:

Veiledere:

Lenker:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter.