Sirkulærlunsj: Fem tips for ombruk i byggeprosjekter

Ombruk av byggematerialer kan spare enorme klimagassutslipp.

Se opptak fra webinar februar 2021 der leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse Anne Solgaard deler fem tommelfingerregler for ombruk i byggeprosjekter.

På denne siden finner du også informasjon om ombruk i byggeprosjekter.

Illustrasjonsfoto: Boris Misevic/Unsplash.