Etterspør fossilfri byggeplass

Å etterspørre fossilfrie byggeplasser er strakstiltak 10 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Utslipp under byggeprosessen bidrar til en vesentlig andel av byggets totale klimagassutslipp. Dagens teknologi muliggjør bruk elektriske maskiner og utstyr. Eksisterende utstyr kan i det fleste tilfeller bruke biodiesel. Ved å etterspørre fossilfri byggeplass, vil entreprenørene og maskinprodusentene raskere utvikle og tilby utslippsfrie løsninger.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har allerede startet opp byggearbeidene ved den første fossilfrie anleggsplassen i Norge, Lambertseter flerbrukshall. «Oslo har høye miljøambisjoner, og jobber målbevisst med å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020. Anleggsmaskinene står for rundt 6,5 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Derfor vil vi nå stille krav om at alle eiendomsforetakene i Oslo kommune innfører fossilfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig», sa byråd for næring og eierskap Geir Lippestad, ved oppstarten av byggearbeidet.

 

Hjelp til implementering

Veiledere:

Lenker

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Tirsdag 13. desember arrangerte Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Bellona og Omsorgsbygg et frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser. Møtet inngår i serien av frokostmøter som omhandler De 10 strakstiltakene for byggeierne i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette var nr 2 i møteserien.

Se frokostmøtet om utslippsfrie byggeplasser her.