Frokostmøte 13.12.16: Utslippsfrie byggeplasser

Se opptak og presentasjoner fra frokostmøtet

Møte nr 2 i serien De 10 strakstiltak omhandlet utslippsfrie byggeplasser. Arrangører var Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Bellona og Omsorgsbygg.

Velkommen og innledning
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse – Se presentasjonen

Slik stiller vi krav om utslippsfrie byggeplasser
Per Morten Johansen, Omsorgsbygg – Se presentasjonen

Bruk av fjernvarme allerede på byggeplassen
Tryggve Mellvang-Berg, Fjernvarmeforeningen og Ivan Henrik Berg, Akershus Energi – Se presentasjonen

Hva kreves for at vi kan levere?
Birte Almeland, Veidekke ASA – Se presentasjonen

Bellonas arbeid med utslippsfrie byggeplasser – veien videre
Hallstein Havåg, Bellona

Spørsmål og diskusjon