Etterspør ombruksmaterialer

Å etterspørre ombruksmaterialer er strakstiltak nummer 16 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Ved transformasjons og/eller rehabprosjekter bør prosjektet etterstrebe å ombruke materialer og produkter eller tilgjengeliggjøre ombrukbare komponenter til eksterne aktører.

Ved nybyggprosjekter bør prosjektet etterspørre ombruksmaterialer enten fra andre prosjekter internt i organisasjonen eller eksterne ombruksmaterialer