Utnytt takflatene

Å utnytte takflater er strakstiltak nr. 5 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Tak er en sjelden utnyttet ressurs. Fremtidig fortetting aktualiserer dette enda mer. Vi har økt behov for overvannshåndtering, lokal energiproduksjon, biologisk mangfold og rekreasjonsområder. Vi oppfordrer byggeiere til å utrede hva takflatene kan brukes til gjennom å:

  • vurdere hvilke takflater som kan benyttes
  • vurdere hva som er beste utnyttelse på hvert enkelt sted
  • lage en plan for utvikling av takene

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere:

Lenker:

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter.